Lotey Gyeltshen

Tshogpa
Designation
Tshogpa Dochorten –Nyephu chiwog