Pemba Zangmo

tshogpa
Designation
Tshogpa, Kempa Kuduphu Shari