Phub Dorji

tshogpa
Designation
Joogar_PachhuTshogpa Doteng